17º-23º
17º-23º

sergas

Unha ferramenta creada para protexer a saúde

Un estudo que está a realizar o Sergas determina que a incidencia da Covid-19 é inferior no deporte federado galego nos mesmos rangos de idade e en ambos sexos que na poboación xeral

El coronavirus pasa de largo en el deporte federado

Los brotes detectados "apenas afectan al 0,2% de los equipos, según los resultados premilinares de un estudio que realiza el Sergas en este ámbito.

1 2 3 4 5