17º-23º
17º-23º

Guías DXT Galego

Publicada a quinta e derradeira guía da Xunta

O manual propón un sistema co cal as competicións estean mellor pautadas no suposto de que haxa outro parón

1 2 3 4 5