17º-23º
17º-23º

galegos

Unhas merecidas axudas para os 40 olímpicos e paralímpicos galegos

Os 40 olímpicos e paralímpicos galegos que asistiron aos Xogos do pasado verán recibiron máis de 250.000 euros do programa da Consellería de Emprego e a Secretaría Xeral para o Deporte

1 2 3 4 5