17º-23º
17º-23º

Benestar

Cifras que hai que protexer
O sector deportivo galego conta cun ecosistema de máis de 2.000 empresas que xeran un volume de actividade superior aos 1.600 millóns de euros e 12.000 postos de traballo